“Kvaliteet on äri liikumise võti. Mõelgem koos nullrikete-, õnnetuste-ja süsinikuheidetele.“ Matthias Fischer, CEO & President Toyota Material Handling Europe

“Kvaliteet on äri liikumise võti. Mõelgem koos nullrikete-, õnnetuste-ja süsinikuheidetele.“ Matthias Fischer, CEO & President Toyota Material Handling Europe

Jätkusuutlikkus

Meie eesmärk on olla usaldusväärne ja vastutustundlik partner Teie materjalide käitlemisel. Seetõttu pakume läbipaistvust, nii et võite olla kindel, et optimeerime Teie toiminguid. Kuna Euroopa tootmises üks kümnest suurematest vigastustest juhtub materjalide käitlemise seadmetega ja 80% õnnetustest on tingitud ohtlikust käitumisest, soovime aidata Teil luua ohutu töökeskkonda. Nelja etapiga, juhtimisest ohutu käitumise õpetamiseni, eesmärgiks on saavutada null õnnetusi.

Meie nägemus on Zero Muda

„Tootmise kaudu panustame ühiskonda ja maailma.“ Need meie asutaja Sakichi Toyoda sõnad inspireerisid meid strateegia arendamisel, mis seab kvaliteedi meie tegevuse keskmesse. Selles käsitletakse põhimõtteid, kuidas töötame oma äripartnerite, inimeste ja keskkonnaga.

KVALITEEDI JA KLIENDIOHUTUSE MAKSIMEERIMINE
Keskendume oma uues äristrateegias toodete kvaliteedile, meie lahendustele ja kliendikogemusele. Meie tooted on pälvinud viimase 10 aasta jooksul 26 rahvusvahelist disainiauhinda. Meie kvaliteedieksperdid külastavad igal aastal sadu tarnijaid, kindlustamaks, et nad on kvaliteedi tagamisel meiega ühel meelel. Tugevdame jätkuvalt oma võimalusi TPSis (Transparent Page Sharing) ja operaatorite koolitamisel kui raamistikku koostöö tegemiseks oma klientidega, et nad saaksid õppida meie püüdlustest parema kvaliteedi ja ohutuse poole.

VÕIMALUSTE OPTIMEERIMINE MEIE INIMESTE ARENGUKS
Oma töötajaid käsitleva strateegia kaudu tagame, et iga kohalik ettevõte määrab kindlaks oma prioriteedid ja tegeleb nendega, et meelitada enda juurde ja hoida andekaid inimesi. Alates 2014. aastast oleme koolitanud üle 300 juhi omaks võtma koolituslikele põhimõtetele tuginevat tööstiili, mis võimaldab inimestel areneda. Igal aastal korraldame mitmeid võistlusi, et tähistada tipp-pädevust mõnes meie põhiametis: disainerid, keevitajad, müügiinimesed ja hooldustehnikud. Alates 2010. aastast oleme ELi OSHA tervislike töökohtade kampaaniate partner ning mitmed meie üksused on sellest ajast alates märgatavalt parandanud oma tervishoiu- ja ohutusalast tegevust. Meie Toyota Väärtused annavad meie meeskondadele motivatsiooni leida alati paremaid tööviise.

KESKKONNAMÕJU MINIMEERIMINE
Oleme märkimisväärselt vähendanud tootmisega kaasnevaid CO2 heitkoguseid, kasvatades samal ajal oma äritegevust, ning meie eesmärk on kasutada 2021. aastaks ainult taastuvat elektrienergiat. Rootsis on hetkel käsil meie suurima tehase ümberlülitamine LPG-lt biogaasile. Nende meetmete kaudu püüame aktiivselt kaasa aidata sellele, et TICO säilitaks oma üleilmse juhtpositsiooni kahekordse A-reitinguga CDP-l kliimamuutuste ja vee valdkonnas. Vaatame pidevalt üle oma toodete ja teenuste pakkumisi, et aidata meie klientidel saavutada oma heitkoguste vähendamise eesmärke.

LÄBIPAISTVUS JA VASTUTUS
Kuuludes ettevõttesse Toyota Industries Corporation toetame ka ÜRO säästva arengu eesmärke kooskõlas TICO visiooniga 2030. aastani. Kasutame Eco Vadise kolmanda osapoole hinnanguid, et suurendada läbipaistvust oma suurimatele klientidele ja suurendada efektiivsust meie võrgustikus. Koos Toyota Material Handling Europe ja viisteistkümne kohaliku üksusega kahekümne neljast, kes on saavutanud EcoVadise kuldtaseme, liigume jõudsalt oma eesmärgi poole seada 2021. aastaks kuldtase miinimumstandardiks kogu Toyota Material Handling organisatsioonis.

Matthias Fischer

Toyota Material Handling Europe’i president ja tegevjuht

Lugege meie uut jätkusuutlikkuse aruannet

Allalaadimised

Teid võiks veel huvitada

Woman driving a truck under supervision

Operator training

Discover how operator training can improve safety and productivity in your business.

Read more >

EU-OSHA illustration

Healthy workplaces

With the 2018-2019 campaign we, together with EU-OSHA, strive for a healthy and productive working environment for all ages..

Read more >

Toyota teeninduskontseptsioon

Toyota teeninduskontseptsiooniga, mis on struktureeritud lähenemisviis meie teenuste optimeerimisele, väljendame oma kirglikku suhtumist teenindusse.

Lugege lähemalt >

Meie unikaalne liitium-Ioonakuga masinate valik

Liitiumioonakud on tõestatult 30% energiatõhusamad kui pliiakud, vähendades oluliselt CO2 heidet.

Lugege lähemalt >